Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Річний звіт про діяльність закладу

 

ЗВІТ

директора комунального закладу «Первомайський міжшкільний ресурсний центр

Первомайської міської ради Харківської області»

про діяльність у 2022/2023 навчальному році перед педагогічним колективом та громадськістю

 

 

І. Аналіз організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.

Первомайський міжшкільний ресурсний центр у 2022/2023 навчальному році спрямовував свої зусилля на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Інструкції про порядок організації і підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, Вимог до закладів, що проводять підготовку водіїв, кваліфікаційних вимог до спеціалістів, затверджених Кабінетом Міністрів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету міністрів, наказів, листів МОНУ, відділу освіти, Положення про міжшкільний ресурсний центр.

Останні події з пандемією, повномасштабна війна, доволі негативно вплинули на процес навчання.

Прагнучи, хоть-якось, виправити цю ситуацію на краще, дати учням максимум знань, педагогічний колектив робив все можливе, щоб учні отримали якісні знання, уміння та навички з професії та курсів, за якими навчалися.

На початок 2022/2023 навчального року в МРЦ було сформовано 12 навчальних груп, у яких проводилось навчання з професійної підготовки за професією «Водій автомобіля категорії «В» та категорії «С1», з предмету: Технології (курси «Основи водійської справи» та «Дизайн предметів інтер’єру».

Комплектування контингенту учнів здійснювалось відповідно до акредитаційного обсягу, потенційних можливостей закладу.

На І курс було прийнято 142 учні.

Таблиця 1.1.  Зведена таблиця контингенту учнів  станом на 05.09.2022р.

 

11 клас

 

 

10 клас

 

Номер

групи

Підготовка

Кількість

Номер

групи

Підготовка

Кількість

39 С-1

Водій категорії «С-1»

27

42

Водій категорії «В»

22

40 С-1

Водій категорії «С-1»

31

43

Водій категорії «В»

22

41 В

Водій категорії «В»

24

44

Водій категорії «В»

22

D-21-1

Дизайн предметів інтер’єру

26

45

Водій категорії «С-1»

20

D-21-2

Дизайн предметів інтер’єру

28

ВС-22

Водійська справа

28

D-21-3

Дизайн предметів інтер’єру

24

D-22

Дизайн предметів інтер’єру

28

Всього

160

Всього

142

 

Охоплення навчанням у МРЦ учнів 10-х – 11-х класів Первомайської територіальної громади склала 62%.

 

 

Таблиця 1.2.  Розподіл учнів шкіл міста за професіями у 2022/2023 н.р.

з/п

Професії

Клас

Ліцей №2

Ліцей №3

Ліцей №5

Ліцей №6

Ліцей №7

Разом

1

Водій категорії «С-1»

11

12

3

13

16

9

53

10

5

3

8

1

5

22

2

Водій категорії «В»

11

5

8

6

9

28

10

18

1

5

16

22

62

3

Водійська справа

11

10

14

1

1

9

25

4

Дизайн предметів інтер’єру

11

26

18

19

15

78

10

14

8

12

34

 

Всього

 

94

8

52

67

81

302

 

ІІ. Кадрове забезпечення

Важливим показником результативності та функціонування закладу є його кадрове забезпечення.

Загальна кількість працівників у МРЦ складає 9 осіб, з них: 1 - сумісник, 7 - педагогів (3 – викладачі; 4 – майстра в/н з водіння автомобіля).

Із 7 педагогічних працівників вищу освіту мають 5, що складає – 71,4 %, середню – 2 (28,5 %).

Всі викладачі та 2 майстра в/н мають вищу освіту.

Майстри в/н з водіння автомобіля за рівнем кваліфікації, фахової відповідності, досвідом педагогічної роботи відповідають займаній посаді.

Забезпечення педагогічних працівників за віком, стажем роботи та кваліфікаційною категорією (тарифним розрядом) наведено в таблицях.

Таблиця 2.1.  Кадрове забезпечення: за віком

 

 

Вік

 

Кількість

 

ПІБ

 

50 – 60 років

3

Головко Н.В.

Іваненко В.А.

Кальченко Ю.О.

Понад 60 років

4

Огурцов Ю.В.

Винокуров С.Є.

Копищик І.О.

Козачок Г.П.

 

 

Таблиця 2.2.  Кадрове забезпечення: за стажем роботи

 

Педагогічний стаж

 

Кількість

 

ПІБ

 

До 5 років

1

Винокуров С.Є.

15 – 20 років

1

Копищик І.О.

20 – 30 років

3

Кальченко Ю.О.

Огурцов Ю.В.

Іваненко В.А.

Понад 30 років

2

Козачок Г.П.

Головко Н.В.

 

 

 

 

Таблиця 2.3.  Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд)

 

Категорія (розряд)

 

 

Кількість

 

ПІБ

 

Вища

1

Козачок Г.П.

І категорія

3

Головко Н.В.

Іваненко В.А.

Кальченко Ю.О.

Спеціаліст

3

Огурцов Ю.В.

Копищик І.О.

Винокуров С.Є.

 

 

ІІІ. Аналіз навчально-виховної роботи

На кінець 2022/2023 навчального року в МРЦ навчалося 310 учнів, що на 8 здобувачів освіти більше ніж на початок навчального року.

З метою виявлення якості знань та кількості здобувачів освіти, що мають початковий рівень навчальних досягнень, для визначення шляхів подальшої роботи, були підведені підсумки навчальних досягнень учнів за  2022/2023 навчальний рік.

Під час контролю виявлено, що:

122 учні (39,4%) мають високий рівень навчальних досягнень;

116 учнів (37,3%) мають достатній рівень навчальних досягнень;

59 учнів (18,9%) мають середній рівень навчальних досягнень;

13 учнів (4,4%) мають низький рівень навчальних досягнень.

Загальна якість знань учнів у 2022/2023 навчальному році складає 76,7 %.

 

 

Порівняно з минулим навчальним роком спостерігається підвищення рівня навчальних досягнень на 0,3%.

Рівень навчальних досягнень учнів з практичного водіння становить 0,89%, що на 0,2% вище ніж у минулому навчальному році.

Звіт про якість складання державних кваліфікаційних іспитів відображено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.  Результати кваліфікаційних іспитів у 2022/2023 н.р.

Професії

Номер групи

К-ть

учнів

Оцінки за іспит/кількість учнів

Середній бал

5

6

7

8

9

10

11

12

Водій категорії «В»

41

22

-

-

3

3

6

6

2

2

9,3

Водій категорії «С»

39

26

-

-

2

7

6

8

3

-

9,1

Водій категорії «С-1»

40

31

-

-

7

4

8

8

4

-

8,9

Дизайн предметів інтер’єру

D-21-1

26

1

1

7

4

5

4

3

1

8,5

Дизайн предметів інтер’єру

D-21-2

28

1

2

3

6

5

5

4

2

8,9

Дизайн предметів інтер’єру

D-21-3

24

-

2

2

3

6

4

5

2

9,3

Всього

 

157

2

5

24

27

36

35

21

7

9,0

 

Закінчили повний курс навчання у 2022/2023 н.р.157 випускників, з них:

 • водіїв транспортних засобів категорії «В» – 22 учні;
 • водіїв транспортних засобів категорії «С-1» – 57 учнів;
 • дизайнерів предметів інтер’єру – 78 учнів.

Всі навчальні плани та програми з усіх навчальних предметів та практичного водіння виконані в повному обсязі.

Виховна робота мала системний та цілісний характер.

Заходи проводились згідно з річним планом та позаплановано. Педагогічний колектив працював над підвищенням національно-патріотичного виховання, що було пріоритетним  в нинішніх умовах.

Викладачем Кальченком Ю.О.  та майстром в/н Копищиком І.О. були проведені бесіди з учнями щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами.

З 15.05.2023р. по 21.05.2023р. був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху за темою «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану», яка була спрямована на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

В заході взяли участь всі учні груп водіїв, а також курсу «Водійська справа».

Були проведені бесіди з учнями, де акцентувалась увага на проблемах щодо забезпечення захисту життя та здоров’я дітей в процесі дорожнього руху, засвоєння учнями норм безпечної поведінки.

Учні виконали плакати з даної тематики.

 

IV. Матеріально-технічна база

Протягом навчального року продовжувалося зміцнення матеріально-технічної бази.

Були капітально відремонтовані два навчальні автомобілі ГАЗ-52 та ЗАЗ-1102, що дало змогу якісно та в повному обсязі провести виконання вправ з практичного водіння.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом начального року здійснювався згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти».

Всі інженерно-технічні комунікації знаходяться у задовільному стані.

Заклад забезпечений на 100% первинними засобами пожежогасіння, наявний план евакуації, необхідні покажчики в коридорі та навчальних кабінетах.

Протягом навчального року випадків травматизму серед учнів та працівників не зафіксовано.

МРЦ забезпечений високошвидкісним Інтернетом, WI – FI доступом до мережи Інтернет у всіх навчальних кабінетах та на робочих місцях працівників.

 

У 2022/2023 навчальному році за рахунок позабюджетних коштів проводилися:

 • поточний ремонт приміщень;
 • придбання паливно-мастильних матеріалів;
 • канцтоварів;
 • господарчих товарів;
 • запасних частин для транспортних засобів (ТЗ);
 • ремонту автомобілів;
 • діагностики ТЗ;
 • страхування цивільної правової відповідальності власників ТЗ;
 • придбання послуг за обслуговування сайту;
 • оплата послуг «Інфоресурс»;
 • закупка миючих, дезінфікуючих засобів та антисептиків;
 • перезарядка вогнегасників тощо.