Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Річний звіт про діяльність закладу

 

ЗВІТ

директора комунального закладу «Первомайський міжшкільний ресурсний центр

Первомайської міської ради Харківської області»

про діяльність у 2023/2024 навчальному році перед педагогічним колективом та громадськістю

 

 

І. Аналіз організації освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році.

Первомайський міжшкільний ресурсний центр у 2023/2024 навчальному році спрямовував свої зусилля на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Інструкції про порядок організації і підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, Вимог до закладів, що проводять підготовку водіїв, кваліфікаційних вимог до спеціалістів, затверджених Кабінетом Міністрів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету міністрів, наказів, листів МОНУ, відділу освіти, Положення про міжшкільний ресурсний центр.

На початок 2023/2024 навчального року в МРЦ було сформовано 11 навчальних груп, у яких проводилось навчання з професійної підготовки за професією «Водій автомобіля категорії «В» та категорії «С1», з предмету: Технології (курс «Основи водійської справи»).

Комплектування контингенту учнів здійснювалось відповідно до акредитаційного обсягу, потенційних можливостей закладу.

На І курс було прийнято 106 учнів.

Таблиця 1.1.  Зведена таблиця контингенту учнів  станом на 05.09.2023р.

 

11 клас

 

 

10 клас

 

Номер

групи

Підготовка

Кількість

Номер

групи

Підготовка

Кількість

42 В

Водій категорії «В»

20

47 С-1

Водій категорії «С-1»

25

43 В

Водій категорії «В»

18

48 С-1

Водій категорії «С-1»

26

44 В

Водій категорії «В»

22

49 В

Водій категорії «В»

15

45 С1

Водій категорії «С-1»

22

50 В

Водій категорії «В»

15

ВС-22-1

Водійська справа

28

ВС-23

Водійська справа

25

ВС-22-2

Водійська справа

34

 

 

 

Всього

144

Всього

106

 

 

 

Таблиця 1.2.  Розподіл учнів шкіл міста за напрямками підготовки 2023/2024 н.р.

з/п

Професії

Клас

Ліцей №2

Ліцей №3

Ліцей №5

Ліцей №6

Ліцей №7

Інші

Разом

1

Водій категорії «С-1»

11

5

3

7

1

4

2

22

10

10

4

13

9

7

4

47

2

Водій категорії «В»

11

18

1

2

16

22

 

59

10

3

2

13

8

7

 

33

3

Водійська справа

11

31

10

21

 

62

10

21

-

-

6

 

27

 

Всього

 

88

10

35

44

67

6

250

 

ІІ. Кадрове забезпечення

Важливим показником результативності та функціонування закладу є його кадрове забезпечення.

Загальна кількість працівників у МРЦ складає 8 осіб, 6 - педагогів (1 – викладач; 4 – майстра в/н з водіння автомобіля,директор).

Із 6 педагогічних працівників вищу освіту мають 4, середню – 2 .

Всі викладачі та 2 майстри в/н мають вищу освіту.

Майстри в/н з водіння автомобіля за рівнем кваліфікації, фахової відповідності, досвідом педагогічної роботи відповідають займаній посаді.

Забезпечення педагогічних працівників за віком, стажем роботи та кваліфікаційною категорією (тарифним розрядом) наведено в таблицях.

Таблиця 2.1.  Кадрове забезпечення: за віком

 

 

Вік

 

Кількість

 

ПІБ

 

Понад 60 років

6

Огурцов Ю.В.

Винокуров С.Є.

Копищик І.О.

Козачок Г.П.

Кальченко Ю.О.

Іваненко В.А.

 

Таблиця 2.2.  Кадрове забезпечення: за стажем роботи

 

Педагогічний стаж

 

Кількість

 

ПІБ

 

До 5 років

1

Винокуров С.Є.

15 – 20 років

1

Копищик І.О.

20 – 30 років

3

Кальченко Ю.О.

Огурцов Ю.В.

Іваненко В.А.

Понад 30 років

1

Козачок Г.П.

 

 

 

Таблиця 2.3.  Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд)

 

Категорія (розряд)

 

 

Кількість

 

ПІБ

 

Вища

1

Козачок Г.П.

12 тарифний розряд

І категорія

1

1

                    Іваненко В.А.

Кальченко Ю.О.

     11 тарифний розряд

 

     11 тарифний розряд

 

     10 тарифний розряд

 

 

1

1

1

Огурцов Ю.В.

                     Копищик І.О.

Винокуров С.Є.

 

ІІІ. Аналіз навчально-виховної роботи

На кінець 2023/2024 навчального року в МРЦ навчалося 247 учнів.

З метою виявлення якості знань та кількості здобувачів освіти, що мають початковий рівень навчальних досягнень, для визначення шляхів подальшої роботи, були підведені підсумки навчальних досягнень учнів за  2023/2024 навчальний рік.

Під час контролю виявлено, що:

41,7% учнів мають високий рівень навчальних досягнень;

39,4 % учнів мають достатній рівень навчальних досягнень;

16,1% учнів мають середній рівень навчальних досягнень;

2,9% учнів мають низький рівень навчальних досягнень.

Загальна якість знань учнів у 2023/2024 навчальному році складає 81,1 %.

 

 

Звіт про якість складання державних кваліфікаційних іспитів відображено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.  Результати кваліфікаційних іспитів у 2023/2024 н.р.

Професії

Номер групи

К-ть

учнів

Оцінки за іспит/кількість учнів

Середній бал

5

6

7

8

9

10

11

12

Водій категорії «В»

42

20

1

-

-

1

5

5

6

2

9,9

Водій категорії «В»

43

18

3

1

-

3

5

3

1

2

8,6

Водій категорії «В»

44

18

-

-

1

2

1

9

3

2

9,9

Водій категорії «С-1»

45

20

-

1

2

4

7

4

2

-

8,9

Водійська справа

ВС-22-1

30

4

2

4

4

3

6

7

-

8,5

Водійська справа

ВС-22-2

30

4

4

7

3

3

3

4

2

8,1

Всього

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0

 

Закінчили повний курс навчання у 2023/2024 н.р.136 випускників, з них:

      водіїв транспортних засобів категорії «В» – 56 учнів;

      водіїв транспортних засобів категорії «С-1» – 20 учнів;

      водійської справи – 60 учнів.

Всі навчальні плани та програми з усіх навчальних предметів та практичного водіння виконані в повному обсязі.

Виховна робота мала системний та цілісний характер.

Заходи проводились згідно з річним планом та позаплановано. Педагогічний колектив працював над підвищенням національно-патріотичного виховання, що було пріоритетним  в нинішніх умовах,створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булінгу.

Викладачем Кальченком Ю.О.  та майстрами в/н Копищиком І.О.,Іваненком В.А.,Винокуровим С.Є.,Огурцовим Ю.В. були проведені бесіди з учнями щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами,поводження на водоймах,діях при сигналах «Тривога».

З 13.05.2024р. по 19.05.2024р. був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху за темою «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану», яка була спрямована на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

В заході взяли участь всі учні груп водіїв, а також курсу «Водійська справа».

Були проведені бесіди з учнями, де акцентувалась увага на проблемах щодо забезпечення захисту життя та здоров’я дітей в процесі дорожнього руху, засвоєння учнями норм безпечної поведінки,проведений конкурс серед учнів груп водіїв на кращого за професією.

 

IV. Матеріально-технічна база

Протягом навчального року продовжувалося зміцнення матеріально-технічної бази. На кошти спонсорської допомоги був придбаний навчальний автомобіль ВАЗ- 2106.

Був капітально відремонтован навчальний автомобіль ГАЗ-52, що дало змогу якісно та в повному обсязі провести виконання вправ з практичного водіння.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом начального року здійснювався згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти». Розроблений Паспорт безпеки закладу.

Всі інженерно-технічні комунікації знаходяться у задовільному стані.

Заклад забезпечений на 100% первинними засобами пожежогасіння, наявний план евакуації, необхідні покажчики в коридорі та навчальних кабінетах.

Протягом навчального року випадків травматизму серед учнів та працівників не зафіксовано.

МРЦ забезпечений високошвидкісним Інтернетом, WIFI доступом до мережі Інтернет у всіх навчальних кабінетах та на робочих місцях працівників.

 

У 2023/2024 навчальному році за рахунок позабюджетних коштів проводилися:

-        придбання автомобіля

      поточний ремонт приміщень;

      придбання паливно-мастильних матеріалів;

      канцтоварів;

      господарчих товарів;

      запасних частин для транспортних засобів (ТЗ);

      ремонту автомобілів;

      переобладнання ВАЗ- 2106 в спеціалізований навчальний;

      діагностики ТЗ;(техогляду)

      страхування цивільної правової відповідальності власників ТЗ;

      оплата послуг за обслуговування сайту;

      закупка миючих, дезінфікуючих засобів та антисептиків;

      перезарядка вогнегасників тощо.