Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Про КЗ "ПМРЦ"

     

 

Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"- це навчальний заклад системи загальної середньої освіти, який забезпечує потреби старшокласників ліцеїв міста Первомайський у професійній, допрофесійній підготовці, профорієнтації та професійній підготовці незайнятої молоді та дорослого населення міста.

 

Місія комунального закладу "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайськоїміської ради Харківської області" на 2023/2024 навчальний рік

 

   Перетворення Первомайського міжшкільного ресурсного центру на джерело надання якісної професійно-технічної освіти зі шкільної лави учням та професійної підготовки незайнятої молоді та дорослого населення, яка б гарантувала випускникам кваліфіковану підготовку та сприяла відродженню престижу робітничих професій.

 

Головна мета ПМРЦ:

- здійснення ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти;

- забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм;

- провадження ліцензійної освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти учнів і дорослого населення та надання на договірній основі відповідні освітні послуги за кошти фізичних або юридичних осіб;

- забезпечення реалізації права на здобуття профільної, допрофесійної та професійної освіти;

- формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів та громадян на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями діяльності ПМРЦ є:

- забезпечення професійної, допрофесійної підготовки учнів (слухачів), що включає розвиток школяра як особистості, його нахилів, здібностей, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, придбання необхідного обсягу знань і вмінь про економіку, техніку, нові технології, способи трудової діяльності;

- організація здійснення професійного консультування учнів (слухачів), профорієнтаційної роботи та вибору професій учнями (слухачами);

- пошук, розробка і апробація нового змісту технологічного, професійного навчання, на модульних принципах і формах його реалізації;

- відпрацювання комерційно-підприємницьких навичок в процесі навчально-трудової діяльності учнів (слухачів);

- створення умов для організації технічності і раціоналізації;

- ствердження ролі професіоналізму в умовах конкуренції і виживання, надання обдарованим і здібним учням можливості для реалізації напрямків

технологічної підготовки, розкриттю у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості відповідальності за свої дії, формування громадської позиції, власної гідності;

- професійна підготовка незайнятої молоді та дорослого населення;

- вивчення предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів, які не може забезпечити заклад загальної середньої освіти.