ВУЗ ШАГ
   

Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Про КЗ "ПМРЦ"

      Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"- це навчальний заклад системи загальної середньої освіти, який забезпечує потреби старшокласників ЗНЗ міста Первомайський у професійній, допрофесійній підготовці, профорієнтації та професійній підготовці незайнятої молоді та дорослого населення міста.

 

Місія Первомайського міжшкільного ресурсного центру

на 2019/2020 навчальний рік

 

   Перетворення Первомайського міжшкільного ресурсного центру на джерело надання якісної професійно-технічної освіти зі шкільної лави учням та професійної підготовки незайнятої молоді та дорослого населення, яка б гарантувала випускникам кваліфіковану підготовку та сприяла відродженню престижу робітничих професій.

 

Головна мета ПМРЦ:

- здійснення ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти;

- забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм;

- провадження ліцензійної освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти учнів і дорослого населення та надання на договірній основі відповідні освітні послуги за кошти фізичних або юридичних осіб;

- забезпечення реалізації права на здобуття профільної, допрофесійної та професійної освіти;

- формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів та громадян на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями діяльності ПМРЦ є:

- забезпечення професійної, допрофесійної підготовки учнів (слухачів), що включає розвиток школяра як особистості, його нахилів, здібностей, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, придбання необхідного обсягу знань і вмінь про економіку, техніку, нові технології, способи трудової діяльності;

- організація здійснення професійного консультування учнів (слухачів), профорієнтаційної роботи та вибору професій учнями (слухачами);

- пошук, розробка і апробація нового змісту технологічного, професійного навчання, на модульних принципах і формах його реалізації;

- відпрацювання комерційно-підприємницьких навичок в процесі навчально-трудової діяльності учнів (слухачів);

- створення умов для організації технічності і раціоналізації;

- ствердження ролі професіоналізму в умовах конкуренції і виживання, надання обдарованим і здібним учням можливості для реалізації напрямків

технологічної підготовки, розкриттю у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості відповідальності за свої дії, формування громадської позиції, власної гідності;

- професійна підготовка незайнятої молоді та дорослого населення;

- вивчення предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів, які не може забезпечити заклад загальної середньої освіти.