Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

1.Статут закладу

2.Ліцензія

3.Структура і органи управління закладом

4.Освітні програми

5.Територія обслуговування

6.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

7.Мова освітнього процесу

8.Результати моніторингу якості освіти

9. Річний звіт про діяльність закладу

10.Кошторис закладу і використання позабюджетних коштів, благодійних внесків

11.Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства 

 

 

 

Комунальний заклад «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області»

 

    Н А К А З

07.06.2024                                                                                                  № 07-ОД

м. Первомайський

 

Про підготовку та організаційний початок 2024/2025 навчального року в комунальному закладі «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області»

 

 

 

 


Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про правовий режим воєнного стану», постанов Кабінету Міністрів України від 28 червня 2023 року №782 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», від 30 вересня 2020 року №898 «Про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205,з метою створення належних умов для організованого початку 2024/2025 навчального року.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вжити необхідних заходів щодо підготовки закладу до нового навчального року, завершення першочергових ремонтних робіт та створення належних санітарно-гігієнічних умов;

Липеньсерпень 2024

2. Розробити план організаційних та ремонтних робіт до початку експлуатації приміщень МРЦ в новому навчальному році (додається)

Червень 2024

 

3. Організувати проведення адресної інформаційно-роз’яснювальної роботи з учасниками освітнього процесу щодо функціонування закладу освіти в умовах воєнного стану;

Постійно

 

4. Здійснити заходи щодо підготовки педагогічних працівників до  використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання;

Серпень – вересень 2024

 

5. Забезпечити раціональне комплектування мережі груп, гуртків (секцій) закладу

Згідно з нормативно визначеними термінами

 

6. Забезпечити дотримання структури 2024/2025 навчального року відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

Згідно з установленими термінами

 

7. Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять

Протягом 2024/2025 навчального року

 

8. Заповнити інформацію про заклад в ІСУО

До 15.09.2024

 

9. Підтримувати в актуальному стані веб-сайт МРЦ, зокрема виконання ст.30 Закону України «Про освіту»

Протягом 2024/2025 навчального року

 

10. Проконтролювати проходження медоглядів працівниками закладу

До 03.09.2024

 

11. Надати оперативну інформацію відділу освіти про організований початок 2024/2025 навчального року;

До 15.09.2024

 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор міжшкільного

ресурсного центру                                                               Григорій КОЗАЧОК

 

З наказом від 07.06.2024 №-7-ОД ознайомлені:

___________Ю.Кальченко                 ____________Ю.Огурцов

 ___________В.Іваненко                     ____________А.Гончаренко

___________С.Винокуров                  ____________Т.Бєльчикова

___________І.Копищик

 

 

Додаток

до наказу ПМРЦ

07.06.2024 № 07-ОД

 

План заходів

комунального закладу «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області»

з підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року та сталого функціонування в період 2024/2025 навчального року

 

 

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

1.

Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладу до нового навчального року та сталого функціонування в період 2024/2025 н.р.

До 09.06.2024

Г.Козачок

2.

Забезпечити вчасну закупку матеріалів для ремонту приміщень, гаражів закладу освіти за позабюджетні кошти

До 11.06.2024

Г.Козачок

3.

Забезпечити виконання планів ремонтних робіт закладом освіти

До 16.08.2024

Г.Козачок

4.

Провести обстеження протипожежного стану будівлі та гаражів, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння

До 07.08.2024

Г.Козачок

5.

Завершити роботу із забезпечення закладу первинними засобами пожежогасіння

До 01.09.2024

Керівник закладу

6.

Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою

До 01.09.2024

Господарча група

 

7.

Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2024/2025 н.р.

До 15.09.2024

Керівник закладу

8.

Переглянути і поновити нормативно-правові акти закладу освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Січень-лютий 2025

Відповідальний з ОП

9.

Проводити повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та робити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів

1 раз на 3 місяці(березень,

червень,вересень,

грудень

Відповідальний з ОП

10.

Проводити інструктажі з протипожежної безпеки з працівниками закладу (повторний)

Не менше 1 разу на рік

Відповідальний за протипожежну безпеку

11.

Проводити перевірку стану пожежної безеки навчальних, підсобних та інших приміщень, гаражів, усунути виявлені недоліки; зробити відповідні записи у журналі оперативного контролю

Щоквартально

Відповідальний за протипожежну безпеку

12.

Забезпечити гаражі, автомобілі, кабінети, приймальню, мінімальними лікарськими засобами першої долікарняної допомоги, приладом для вимірювання кровʼяного тиску,антисептиками.

Протягом року

Відповідальний з ОП

13.

Проводити обовʼязковий щорічний медогляд працівників закладу освіти

За графіком

Секретар

14

Проводити роботи з покращення стану електромережі, освітлення, температурного режиму в приміщеннях закладу освіти

Протягом року

Керівник закладу

15.

Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі негативних результатів огляду, закінчення гарантійного терміну експлуатації, після застосування за призначенням направляти відповідні вогнегасники на ПТОВ

1 раз на квартал

Відповідальний за протипожежну безпеку

16.

Забезпечити проведення поточного ремонту навчальних кабінетів, приміщень закладу освіти

До 01.09.2024

Керівник закладу

17.

Забезпечити поверх та кожне приміщення схематичним планом евакуації, інструкцією до схематичного плану евакуації

До 01.09.2024

Відповідальний з ОП