Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Графік і тематика засідань методичної комісії з автосправи

Графік і тематика засідань методична комісії з автосправи

 на 2023/2024 навчальний рік

 

 

Проблема:«Підвищення професійної компетентності майстра виробничого навчання (викладача) в умовах впровадження інноваційних технологій на засадах особистісно-зорієнтованого та професійного навчання»

Зміст роботи

Форма роботи

Відповідальні

Термін виконання

Відмітка про виконання

Засідання І

2023/2024 навчальний рік

Тема: «Методичне оснащення навчальних кабінетів»

           Мета: науково-методичне забезпечення освітнього процесу; Активізувати роботу навчальних кабінетів, їх модернізація. Виявити рівень їх методичного оснащення  і застосування у роботі

 

І.Організаційна частина.

1.Розподіл обов′язків та доручень серед членів МК

II. Теоретична частина.

1.Методичні основи вивчення навчальних предметів.

2.Обговорення навчальних програм з дисциплін, підручників рекомендацій МОН щодо викладання предметів                       

 

3.Системний підхід у науково-методичному забезпеченні освітнього процесу

 

4.Комплексне методичне забезпечення з професії

Кальченко Ю.

Количев А.

 

III. Практична частина.

Робота в групах.

  1. Опрацювання інструктивно-

методичних матеріалів.

  1. Розробка паспортів на кабінети.
  2.   Робота над складанням планів самоосвіти.
  3. Проведення анкетування «Як покращити роботу МК»

Робота між засіданнями:

  1. Складання планів самоосвіти.
  2. Опрацювання літератури з проблем МК.
  3. Зробити підбір літератури з проблеми, над якою працює МК.

Консультації: «Організація роботи над індивідуальною методичною темою»

 

«Круглий стіл»

 

Робота в групах

 

 

 

 

 

 

 

 

Іваненко В.

 

22.09.

2023

Протокол   №__

від «22» вересня

2023

Засідання ІІ

2023/2024 навчальний рік

Тема: «Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності»

Мета: формування професійних компетентностей педагога для здійснення постійного професійного розвитку, самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованого навчання; стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень; сприяти  формування  комунікативних умінь і навичок методичної діяльності

 

І.Організаційна частина.

1. Реєстрація присутніх.

2. Аналіз, вибір, ознайомлення з науково-теоретичною та методичною літературою вітчизняного та зарубіжного досвіду

II. Теоретична частина

1.Шляхи удосконалення роботи з підвищення професійної компетентності педагогів

Козачок Г.П.

  1. 2.Портфоліо в організації самоосвітньої діяльності педпрацівників.

Іваненко В.

3.Професійна компетентність сучасного майстра виробничого навчання
Іваненко В.

III. Практична частина

1.Робота з програмою

Microsoft Power Point. Виготовлення слайдів.

Робота між засіданнями:

Взаємовідвідування уроків з автосправи.

Мета відвідування: ознайомитися з прийомами водіння на уроках автосправи

Педрада-тренінг

Іваненко В.

15.12.

2023

Протокол   №

від «15» грудня

2023

Засідання ІІІ

2023/2024 навчальний рік

Тема: Підбиття підсумків роботи над науково-методичною темою та індивідуальною методичною темою

Мета: Підбити підсумки роботи над науково-методичною темою

І.Організаційна частина.

1. Реєстрація присутніх.

II. Теоретична частина

  1. Підбиття підсумків роботи над науково-методичною темою МК

Іваненко В.А

  1. Підбиття підсумків роботи над індивідуальною методичною темою

Іваненко В.,

III. Практична частина

1.Відвідування та обговорення уроку з практичного водіння.

 Мета відвідування: ознайомитися з формами самостійної роботи учнів на уроці

Робота між засіданнями:

Взаємовідвідування уроків з автосправи.

Мета відвідування: ознайомитися з прийомами водіння на уроках автосправи

Захист інновацій

Іваненко В.

22.03.

2024

Протокол   №

від «22» березня

2024