Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Робочі навчальні плани на 2021/2022 н.р.

 

 

Додаток 4

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників з професії

8322 Водій автотранспортних засобів  (категорія "В")

у комунальному закладі "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області" на 2020/2021 навчальний рік

Термін навчання 2 роки

Загальний фонд навчального часу – 238 годин

№ з/п

Навчальні предмети

Всього за 2017/2018н.р.

з них ЛПР

Розподіл за роками навчання (години на тиждень)

І рік навчання

Всього за 10 кл.

ІІ рік навчання

Всього за 11 кл.

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на тиждень

10 клас (35 тижнів (до 29.05.2020)

11 клас (34 тижня)

10

6

2

10

3

4

10

10

6

5

1

1

1

1.

Загальнопрофесійна підготовка

10

                             

10

1.1.

Основи законодавства України

10

             

0

1

           

10

2.

Професійно-теоретична підготовка

174

             

105

             

69

2.1.

Охорона праці та навколишнього середовища

12

             

0

   

1

1

1

   

12

2.2.

Будова й експлуатація  легкового  автомобіля

18

 

1

1

1

     

18

             

0

2.3.

Правила дорожнього руху

100

28

1

1

1

2

1

2

49

2

2

1

1

     

51

2.4.

Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога при ДТП

38

4

1

1

1

1

2

1

38

             

0

2.5.

Професійна етика та культура водіння

6

             

0

   

1

       

6

3.

Професійно-практична підготовка

40

             

0

             

0

3.1.

Водіння легкового  автомобіля

40

             

0

             

0

4.

Консультації

6

             

0

     

1

1

   

6

5.

Державна кваліфікаційна атестація

8

             

0

         

4

4

8

6.

Загальний обсяг навчального  часу ( окрім п.3)

198

32

3

3

3

3

3

3

105

3

2

3

3

2

4

4

93

 

Майстерні

Лабораторії

Кабінет ЗПТ

Кабінети ПТП

Майданчик для водіння

Будови та ТО автомобіля

 

Будови й експлуатації автомобіля

 

 

 

Правила дорожнього руху

 

 

 

Безпека дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

 

 

 

        Примітка: 1.Водіння автомобіля проводиться поза сіткою навчального плану у дні, передбачені графіком черговості навчання водінню транспортних засобів.

2.Робочий навчальний план і програми складені на підставі Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012, затверджених наказами Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10.07.2012 №801 і 802.

                                    

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

для професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників з професії

 

8322 Водій автотранспортних засобів  (категорія "С1") 

у Первомайському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті на 2020/2021 навчальний рік

 

Термін навчання 2 роки

 

Загальний фонд навчального часу – 335 годин

 

№ з/п

Навчальні предмети

Всього  за навчальний рік

з них ЛПР

Розподіл за роками навчання (години на тиждень)

 

І рік навчання

Всього за 10 кл.

ІІ рік навчання

Всього за 11 кл.

 

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на тиждень

 

10 клас (37 тижнів, до 29.05.20  )

11 клас (34 тижня )

 

10

10

6

2

2

5

2

10

10

6

4

2

1

1

 

1.

Загальнопрофесійна підготовка

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

1.1.

Основи законодавства України

10

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

10

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

247

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

122

 

2.1.

Охорона праці та навколишнього середовища

20

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

2

 

 

 

20

 

2.2.

Будова й експлуатація вантажного  автомобіля

63

 

1

1

1

 

 

 

 

26

1

1

1

1

2

3

 

37

 

2.3.

Правила дорожнього руху

100

28

2

1

2

2

2

1

 

55

1

2

1

1

2

1

 

45

 

2.4.

Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога

48

4

1

1

1

1

 

 

 

28

1

1

 

 

 

 

 

20

 

2.5.

Професійна етика та культура водіння

16

 

 

 

 

1

2

2

 

16

 

 

 

 

 

 

 

0

 

3.

Професійно-практична підготовка

60

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

3.1.

Водіння вантажного  автомобіля

60

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4.

Консультації

10

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація

8

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

8

8

 

6.

Загальний обсяг навчального  часу ( окрім п.3)

275

32

4

3

4

4

4

3

 

125

4

4

4

4

4

4

8

140

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих водіїв

                                   

Майстерні

Лабораторії

Кабінет ЗПТ

Кабінети ПТП

Майданчик для водіння

Будови та ТО автомобіля

 

Будови й експлуатації автомобіля

 

 

 

Правила дорожнього руху

 

 

 

Безпека дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:       1.Водіння автомобіля проводиться поза сіткою навчального плану у дні, передбачені графіком черговості навчання водінню транспортних засобів.

2.Водіння автомобіля здійснюється на автомобілях марки:  ГАЗ-53А, ГАЗ-5312, ГАЗ-53М 3716, ГАЗ-5204, ГАЗ-53 (фургон), ГАЗ-52.

3.Робочий навчальний план і програми складені на підставі Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012, затверджених наказами Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10.07.2012 №801 і 802.

                                    

 

Додаток 6

 

                                                                                                               

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з предмету «Технології (рівень стандарту)

 

Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру»

 

Очікувальні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Алгоритм проектної діяльності учнів

Орієнтовні проекти

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

Знає визначальні особливості стилів інтер’єру (античний, барокко, класицизм, ампір, модерн, хай-тек, мінімалізм, еклектика).

Розуміє сутність принципів дизайну (відповідність змісту, цілісність, традиції, єдність форми та змісту тощо).

Називає засоби художнього конструювання (пропорції, повтори, симетрія та асиметрія, контраст, нюанс).

Розуміє поняття композиції.

Має уявлення про конструкційні матеріали для  облаштування власного інтер’єру (деревина, метали та сплави, пластики, текстильні матеріали, рослини).

Пояснює доцільність вибору конструкційних матеріалів, безпечних для  здоров’я людини та навколишнього середовища.

Розуміє роль природних матеріалів як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля.

Характеризує роль кольору в композиції (кольоровий тон, насиченість, світло у кольорі, вплив кольору на сприйняття).

Розуміє іншомовну термінологію.

Діяльнісний компонент

Застосовує засоби та методи художнього конструювання (замальовки, клаузура, макетування тощо) під час розробки композиції предмету та його оздоблення.

Застосовує властивості та поєднання кольорів у оформленні виробу.

Виконує малюнки предметів  відповідно до стилю інтер’єру.

Добирає конструкційні матеріали та інструменти для роботи.

Визначає технологію виготовлення виробу.

Розраховує орієнтовний бюджет проекту.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Вирізняє технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками.

Здійснює економічну оцінку виготовленого виробу.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

 

Ціннісний компонент

Усвідомлює доцільність застосування принципів дизайну для створення власного дизайн-проекту. 

Обґрунтовує власну позицію щодо вибору технології обробки конструкційного матеріалу.

Висловлює власну думку та пошановує колегіальне ухвалення рішень у роботі в групі.

Усвідомлює важливість дотримання технологічної послідовності при виготовленні виробу.

Усвідомлює доцільність вибору конструкційних матеріалів, безпечних для  здоров’я людини та навколишнього середовища.

Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу.

Визначення теми та завдань проекту.

Пошук інформації,  актуальної для проекту.

Художнє конструювання форми та композиції оздоблення.

Добір конструкційних матеріалів.

Добір технологій для реалізації проекту.

Виготовлення предмету інтер’єру. Презентація проекту

Світильник (настільна лампа, торшер, бра).

Декоративна ваза (для живих рослин,  композицій з сухих рослин).

Декоративне панно.

Поличка.                      

Годинник (настінний, настільний).

Інсталяція (тематична, святкова).

Топіарій.

Столова білизна.

Текстильні вироби інтер’єрного призначення (столова білизна, килимки, штори, чохли, декоративні подушки тощо).

Сувенір.

Сімейна фото рамка.

Оберіг

 

Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

 

Очікувальні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Алгоритм проектної діяльності учнів

Орієнтовні проекти

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

Знає технології і техніки створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Знає історію технік та технологій декоративно-ужиткового мистецтва.

Розуміє значення символів притаманних видам декоративно-ужиткового мистецтва.

Знає традиції використання кольорової гами під час виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Знайомий з творчістю народних майстрів України та майстрів інших народів що проживають в Україні.

Називає структурні елементи власного проекту.

Розуміє чинники, які впливають на якість виконаної роботи за технологією.

Знає перелік інструментів та пристосувань необхідних для виготовлення виробів відповідною технологією.

Розуміє іноземну термінологію в декоративно-ужитковому мистецтві.

 

Діяльнісний компонент

Застосовує методи проектування

для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Добирає матеріали, інструменти  та пристосування необхідні для виготовлення виробу.

Визначає необхідну кількість матеріалів.

Виготовляє виріб з дотриманням народних традицій (форма, кольорове рішення, символи).

Дотримується послідовності виготовлення виробу.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Розраховує вартість виробу.

 

Ціннісний компонент

Шанує традиції свого народу.

Шанобливо ставиться до творчості народних майстрів.

Усвідомлює необхідність збереження народних традицій, як автентичність народу та зв'язок поколінь.

Обґрунтовує обрані технології, які забезпечують якісне виконання проекту

 

Визначення теми та завдань проекту.

Пошук зразків виробів декоративно-ужиткового мистецтва  для проекту.

Художнє конструювання форми та композиції оздоблення.

Добір та обґрунтування  конструкційних матеріалів.

Добір та обґрунтування технологій для реалізації проекту.

Виготовлення предмету інтер’єру. Презентація проекту

Вишиті вироби

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, жіночі та чоловічі аксесуари тощо).

Вироби виготовлені в техніці ткацтво, килимарство та ліжникарство

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, жіночі та чоловічі аксесуари тощо).

Вироби з бісеру

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, жіночі та чоловічі аксесуари тощо).

Вироби вишиті бісером

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, жіночі та чоловічі аксесуари тощо).

Вироби в’язані спицями

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, тощо).

Вироби в’язані гачком

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, жіночі та чоловічі аксесуари тощо).

Вироби з шкіри

(амулет,  ремінь, жилет, браслет, сумка, обкладинка для книжки, чохол для мобільного телефону тощо).

Вироби оздоблені аплікацією

(предмети інтер’єрного призначення, одяг тощо).

Вироби з деревини оздоблені різьбленням

(рамка для фото, декоративна кухонна дощечка, декоративна таріль, козацькі клейноди тощо).

Писанка.

Вироби виготовлені з глини

(предмети інтер’єрного призначення, кухонний посуд, іграшки тощо).

Вироби виготовлені з лози

(предмети інтер’єрного призначення, меблі тощо).

Валяні вироби

(предмети інтер’єрного призначення, одяг, жіночі та чоловічі аксесуари, іграшки тощо

 

Навчальний модуль «Креслення»

 

Очікувальні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Алгоритм проектної діяльності учнів

Орієнтовні проекти

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

Знає  основні правила  зображення геометричних об’єктів на площині за допомогою центрального, паралельного та прямокутного  проеціювання.

Має уявлення про послідовність знаходження точок перетину прямих з геометричними тілами та послідовність  знаходження ліній взаємного перетину геометричних тіл.

Характеризує кресленик, як графічний документ.

Розуміє необхідність дотримання вимог Державних стандартів до виконання та оформлення креслеників (правила оформлення креслеників, написи на креслениках,  правила нанесення розмірів, масштаби графічних зображень).

Пояснює послідовність  побудови та читання видів на креслениках (головний вид, вид зверху, вид зліва, додатковий вид, місцевий вид).

Розуміє призначення та алгоритм виконання технічного рисунку.

Має уявлення про призначення та послідовність виконання ескізу.

Пояснює правила виконання та доцільність використання  розрізів та перерізів на креслениках деталей виробу.

Має уявлення про процес  виконання, читання та деталювання складальних креслеників.

Знає правила зображення з’єднань деталей (рознімних і нерознімних) та використання   довідкової інформації для нанесення розмірів і граничних відхилень, позначення шорсткості поверхонь, відомостей про матеріал деталі. 

Має уявлення про види й призначення будівельних креслеників; особливості зображень на будівельних креслениках.

Знає визначення, призначення та основні види технічних схем.

 

Діяльнісний компонент

Аналізує геометричну форму предмета (уявно розділяє предмет на геометричні тіла чи їх складові частини).

Виконує побудову точок перетину прямих з геометричними тілами та ліній взаємного перетину геометричних тіл.

Обґрунтовує доцільність вибору  зображень на кресленику.  

Виконує побудову видів деталей, дотримуючись вимог Державних стандартів до виконання графічних зображень.

Використовує технічний рисунок та ескіз на різних етапах проектної діяльності.

Застосовує розрізи та перерізи при виконанні креслеників деталей, які мають складну форму.

Застосовує правила зображення з’єднань деталей, виконання, читання та деталювання складальних  креслеників  в процесі проектної діяльності.

Використовує довідкову інформацію про нанесення розмірів і граничних відхилень, позначення шорсткості поверхонь, відомостей про матеріал деталі для реалізації технічних, технологічних, конструкційних вимог до проекту. 

Виконує та читає нескладні будівельні кресленики.

Використовує довідкову інформацію для читання та виконання основних видів технічних схем.

 

Ціннісний компонент

Усвідомлює значення креслення, як знакової системи, у роботі над власним проектом.

Розглядає креслення, як засіб візуалізації ідей на етапі їх генерування в процесі проектної діяльності.

Обґрунтовує  доцільність вибору виду графічного документу для різних етапів проектної діяльності.

Усвідомлює важливість інформації, яка закладена в креслениках, для виробничого та технологічного процесу.

Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням вимог до графічного зображення та якістю виробу

Визначення теми та завдання проекту.

Пошук інформації актуальної для проекту.

Добір технологій для реалізації проекту.

Визначення критеріїв оцінки кінцевого результату і процесу роботи.

Розподіл завдань і обов'язків між учнями (якщо це груповий або колективний проект).

Розробка конструкторсько-технологічної документації.

Визначення способів представлення результатів проекту.

Конструкторсько-технологічна документація на виготовлення:

макету майбутнього власного будинку;

сувеніра (присвячений на день Незалежності України; до Нового року тощо);

підставки для олівців, ручок та паперу;

вішалки для одягу

(настінна, пересувна, автомобільна);

вази-трансформера;

полички;

горіхокола