Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Педагогічна рада

Проблема:«Формування та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та компетентнісно спрямованої особистості учня шляхом підвищення якості освіти».

Головні мета і завдання педагогічних рад – об’єднати зусилля колективу міжшкільного навчально-виробничого комбінату на підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду

 

з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні

Термін виконання

Відмітка про виконання

Засідання І

2018/2019 навчальний рік

Тема: «Шляхи підвищення якості освіти щодо формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та компетентнісно спрямованої особистості, формування пріоритетних напрямків інноваційної діяльності

в новому 2018/2019 навчальному році»

Мета: підведення підсумків роботи педагогічного колективу у 2017/2018 н.р. та завдання на  новий 2018/2019 н.р.; формування у педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності,  інноваційної діяльності.

1.

І.Організаційна частина.

Реєстрація присутніх.

ІІ. Теоретична частина.

1.Підсумки роботи МНВК за 2017/2018 н.р. та завдання на 2018/2019 н.р.

2.Організований початок навчального року:

- обговорення та затвердження річного плану роботи НВК на 2018/2019 н.р.

- обговорення робочих навчальних планів на 2018/2019 н.р.

- про затвердження режиму роботи НВК на 2018/2019 н.р.

- про правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.Затвердження педнавантаження на 2018/2019 навчальний рік

4.Затвердження плану роботи методичної комісії з автосправи

5.Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н.р.

6.Затвердження плану роботи засідань педрад.

7.Затвердження плану методичної роботи щодо реалізації V етапу впровадження методичної проблемної теми МНВК.

8.Погодження календарно-тематичного  планування вчителів та майстрів виробничого навчання на 2018/2019 навчальний рік.

9.Про техніку безпеки при проведенні занять

10.Про Концепцію з національно-патріотичного виховання

Завдання до наступної педради:

Опанувати літератур:

1.Формування особистої педагогічної проблеми й узгодження її з науково-методичною проблемою МНВК.

2.Самоосвіта педагогічних працівників

     3.Виконати рішення педради.

Педрада-творчий звіт

Голова педради, ЗДНВР

педколектив

31.08.

2018

Протокол №4

від «31» серпня

2018

 

Протокол Ради №__

від «31» серпня 2018

Засідання ІІ

2018/2019 навчальний рік

Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та якість навчання»

Мета: проаналізувати стан справ на підсумковому етапі

2.

 

 

 

І.Організаційна частина.

1.Реєстрація присутніх.

2.Про виконання рішень попередньої педради

ІІ. Теоретична частина.

1.Інноваційні освітні технології для формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетентностей учнів  (ЗУ №13-14.07.2016, С.24)

Комериста О.В.

2.Портфоліо як багатофункціональний інструмент оцінювання й само оцінювання педагога (ЗУ, №17-18.09.2017)

Іваненко В.А.

3.Самоосвіта педагога як необхідна умова підвищення його професійно компетентності (ЗУ №1-2.01.2018 С.6-)

Огурцов Ю.В.

Огурцов А.Ю.

ІІІ. Практична частина:

Робота в групах; метод « Цеглина до цеглини»;  вправа «Моделлюю ситуацію»

Педрада-семінар

Голова педради, ЗДНВР

педколектив

21.11. 2018

Протокол №5

від «21» листопада

2018

Засідання ІІІ

2018/2019 навчальний рік

Тема: «Проблеми удосконалення сучасного уроку»

Мета: відбирання ефективних технології творчого НВП

3.

І. Організаційна частина.

1.Реєстрація присутніх.

2.Про виконання рішень попередньої педради

ІІ. Теоретична частина:

1.Підсумки роботи МНВК за 2017/2018 н.р. та завдання на 2018/2019 н.р.

2. Моніторинг ІКТ-компетенцій викладачів та майстрів в/н (наказ, завдання контрольної практичної роботи з ІКТ) ЗУ№23-24.12.2013 С.22-24-22-25

3.Нестандартні уроки

Комериста О.В.

4.Технологія розвитку критичного мислення і сучасний освітній процес (ЗУ №5-6.03.2018)

Фірсова О.Н.

5.Сучасні освітні технології (ЗУ, №15-16.08.2016)

Кальченко Ю.О.

 

ІІІ. Практична частина

Робота в групах. Які методи, прийоми та форми використовують для формування учнів інформаційно-комунікативної компетентності на уроках загальнотеоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки.

Завдання до наступної педради:

1.Взяти участь у декаді відкритих уроків.

2.Підготовка творчих звітів педпрацівників, які атестуються

3.Виконати рішення педради.

Круглий стіл

Голова педради, ЗДНВР

педколектив

16.01

2019

Протокол №1

від «16 » січень

2019

Засідання ІV

2018/2019 навчальний рік

Тема: « Від творчого прийому – до творчого уроку та заходу»

Мета: виявлення й поширення найкращого досвіду роботи педпрацівників МНВК, обміну педагогічним досвідом, розкриття їхнього творчого потенціалу, методичної майстерності, вироблення вміння оформляти методичні розробки відповідно до встановлених вимог

4.

І.Організаційна частина.

1. Реєстрація присутніх.

2.Про виконання рішень попередньої педради

 

II. Теоретична частина

1.Шляхи розвитку творчої особистості педпрацівників

Комериста О.В.

2.«Особистісне зростання педагогічних працівників» Творчий звіт про педагогічну діяльність педпрацівників, що атестуються у 2018/2019 н.р. (презентація методичних наробок викладачів, портфоліо)»

Огурцов А.Ю.

Комериста О.В.

Огурцов Ю.В.

Презентація методичних розробок

 

Голова педради

ЗДНВР

педколектив

20.03.

2019

Протокол №2

від «20» березня

2019

Засідання V

2018/2019 навчальний рік

Тема: Підбиття підсумків над науково-методичною темою

Мета: Підбити підсумки роботи над науково-методичною темою

 

І.Організаційна частина.

1.Про виконання рішень попередньої педради.

Теоретична частина:

Доповідь.

1.Підведення підсумків 5-го етапу реалізації організаційно-методичної проблемної теми. Ознайомити з проектом плану методичної роботи на 2018/2019  н.р.,погодити його.

2.Звіт про роботу методичної комісії з автосправи

Іваненко В.А.

3. Виробити пропозиції до річного плану роботи на 2019/2020 н.р.

4.Ознайомити викладачів з проектом робочих навчальних планів. Погодити проект робочих навчальних планів.

5.Підготувати заходи до нового навчального року.

6.Повідомити про попереднє педнавантаження

Комериста О.В.

Педагогічна конференція

Голова педради, заступник директора з НВР

29.05.

2019

Протокол №3

від «29» травня

2019