Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Розгортки поверхонь деталей, ПР.№10

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку 

за темою: "РОЗГОРТКИ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ"

 

І.ОПРАЦЮВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

   

       Оглянь речі, які тебе оточують. Поміркуй, які геометричні форми вони мають.

Так! Усі вироби та їхні елементи мають певну геометричну форму у вигляді куба, призми, циліндра, кулі, конуса або їх поєднання. 

Для того щоб виготовити виріб, необхідно правильно вибрати заготовку потрібних розмірів та розмітити її так, щоб після вирізування контурів майбутнього виробу та її гнуття вона набула форми, визначеної графічним документом.

 

побудова Розгортки циліндра

 

       Розгортка — графічне зображення на площині розгорнутої поверхні будь-якої геометричної фігури. Циліндр — геометричне тіло, що утворюється обертанням прямокутника навколо одного з його боків.

    Розгортка циліндра (трубки) складається з бічної поверхні, яка є прямокутником, одна сторона якого дорівнює висоті циліндра, а інша – довжині кола основи циліндра (С=2πR) ( π - “пі”  дорівнює 3,14) та двох основ циліндра – кола радіусом R (рис.1, 3)

 

РОЗГОРТКИ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ 

 

Рис.1 Розгортка циліндра

 

 

Побудова РОЗГОРТКи КУБА

 

 

        Куб має шість однакових граней (рис.2,3).

Для виготовлення виробу необхідно передбачити на графічному зображенні, а отже, і на заготовці, припуск на з’єднання його частин.

 

 

 

Рис. 2. Розгортка куба

 

 

 

Рис. 3. Повні розгортай куба та циліндра

 

Таке зображення називається повною розгорткою виробу. У розгортці куба та трубки додають припуск на з’єднання (рис.3).

 

Перед початком виготовлення виробу слід прочитати його креслення, визначити розміри майбутнього виробу, з’ясувати, з якого матеріалу він має бути виготовлений, якої геометричної форми необхідно йому надати та які інструменти, обладнання для цього потрібні. 

Побудова розгортки шестикутної призми

 

     Геометричне тіло - шестикутна призма складається з шести бічних граней у вигляді прямокутників і двох основ у вигляді шестикутників (див. рис.4).

 

Рис.4 Шестикутна призма

 

При побудові розгортки цього геометричного тіла спочатку треба зобразити  шестикутник, потім через одну з його сторін провести горизонтальну лінію. На ній треба зазначити ширину шести бічних граней шестикутної призми (див. рис.2а). Ширина кожної з цих граней дорівнює стороні шестикутника.

 

Побудова розгортки шестикутної призми

З кожної точки на горизонтальній лінії проводяться вертикальні лінії і по ним відзначається висота шестикутної призми - 40 мм. Поєднавши отримані точки, ми отримуємо другу горизонтальну лінію і шість бічних граней у вигляді прямокутників (див. рис.2б).

 

Побудова розгортки шестикутної призми

 

До верхньої горизонтальної лінії добудовуємо другий шестикутник. Для цього сторону бічної грані, до якої прикріплено нижня частина - шестикутник, ділимо на дві рівні частини і ставимо крапку. З цієї точки наверх проводимо вертикальну лінію і по ній відкладаємо відстань до центру майбутнього шестикутника (див. фігурні дужки з буквою а на рис. 2в).

 

Побудова розгортки шестикутної призми

 

З знайденої точки, як з центру зображуємо коло діаметром 30 мм і вбудовуємо шестикутник (див. рис.2г).

 

Побудова розгортки шестикутної призми

 

На завершення побудови розгортки потрібно зобразити припуски (приблизно 5 мм) біля бічних граней для зручності склеювання моделі (див.рис.2д).

 

Побудова розгортки шестикутної призми

 

Зовнішній контур побудованої розгортки на кресленні обводиться суцільною основною товстою лінією, лінії згину - штрихпунктирними з двома точками лініями.

 

ІІ.ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №10

 

1.На форматі А4 накреслили рамку та основний напис. Побудувати розгортку шестикутної  призми висотою 90 мм, діаметром кола 50 мм.