Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Формати, рамка і основний напис на креслениках

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку №2 

за темою: "ФОРМАТИ, РАМКА І ОСНОВНИЙ НАПИС НА КРЕСЛЕНИКАХ"

 

 

І. ОПРАЦЮВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Графічне зображення в кресленні — це графічне відображення предмета на площині кресленика, що складається з ліній, штрихів, точок і виконується олівцем або тушшю.

Кресленик — графічний конструкторський документ, що містить зображення виробу, визначає його конструкцію та містить дані, згідно з якими розробляють, виготовляють, контролюють, монтують, експлуатують та ремонтують виріб. Одним із видів креслеників є наочне зображення (рис.1). 

Основним графічним зображенням є кресленик деталі (виробу) (рис. 2). 

 

Рис.1 Наочне зображення                                                             Рис.2 Кресленик

 

Щоб креслення  були зручними в зберіганні та користуванні, їх виготовляють певного розміру. Розмір аркуша називають форматом. Для виконання  креслень у міжшкільному ресурсному центрі будемо використовувати 1 з 5 форматів. Формат А4.

 

 

 

Розміри форматів в таблиці.

 

Кресленики мають відповідне оформлення у вигляді рамки та основного напису. В основний напис записують відомості про виріб та виконавця роботи.

 

 

     Посилання на відео:   КРЕСЛЕННЯ  РАМКИ   

 

Основний напис та його заповнення

 

 

 

ІІ. ПЕРЕВІР СЕБЕ 

Як визначити розмір формату А3, знаючи ромір формату А4 - 210х297 мм?

Навіщо оформлюють креслення? 

 

ІІІ. ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ:
Підготуйте аркуш паперу формату А4 для виконання креслення. Накресліть рамку і  основний напис