Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Аналіз геометричної форми предмета

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку №9,10 

за темою: " АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ ПРЕДМЕТА"

 

 

І.ОПРАЦЮВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 

Якщо уважно придивитися до предметів, що нас оточують, то в більшості випадків їхню форму можна порівняти з формами простих геометричних тіл. Так, будинок має форму чотирикутної призми, бджолині соти мають форму шестигранної призми. Єгипетські піраміди та гірські кристали відповідають формі піраміди, а форму циліндра нагадують ангари, домашній посуд. Форму конуса ми можемо побачити, розглянувши зерносховища, терикони, деревні насадження тощо.

Форми геометричних тіл використовують і для опису більш складних деталей. Будь-яка проста форма технічної деталі може бути представлена також як форма геометричного тіла.

 

 

 

 

Читання креслень. Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням.

Для проведення аналізу геометричної форми предмета за його кресленням потрібно знати, як зображуються основні геометричні тіла. З проекціями деяких з них ви ознайомились раніше.

Щоб згадати, який вигляд мають найбільш поширені геометричні тіла, як вони зображуються на кресленнях, слід звернутися до таблиці.

 

Таблиця 

Зображення геометричних тіл

Продовження табл. 

 

Зображення предметів на кресленнях являють собою плоскі фігури, утворені з точок і відрізків ліній. Будь-яка точка або лінія на зображенні є проекцією певного елемента предмета: вершини, ребра, грані, кривої поверхні тощо. Тому читання креслення пов’язане з умінням уявити, зображення якої частини предмета приховане за кожною точкою, відрізком лінії або фігурою.

 

 

2.Проекції точок, що лежать на поверхі предмета

 

 

Побудова трьох проекцій точки

Приклади побудови проекцій точок, що лежать на поверхні предмета

 

 

 

ІІ. ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

 

 

ЗАВДАННЯ 1. За наочними зображеннями предметів (рис. 1) знайдіть їх креслення. Відповіді запишіть у таблицю у робочий зошит:

 

Наочне зображення

Креслення

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 

 

 

 

 

Рис. 1. Завдання для вправи

 

ЗАВДАННЯ 2.

 

На рисунку 2 а,б наведено наочні зображення і вигляди предметів. Перенесіть у зошит вигляди предметів. Знайдіть на них проекції точок, вказаних на наочних зображеннях. Виконати завдання на рис.2а або рис.2б (за вибором).

 

Рис.2 Завдання для вправ