Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Креслярські шрифти

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку №3 

за темою: "КРЕСЛЯРСЬКІ ШРИФТИ"

 

І. ОПРАЦЮВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 1. Загальні відомості.

Всі написи на кресленнях виконують креслярським шрифтом. Це робить креслення більш чіткими й виразни­ми, полегшує їх читання.

Конструкцію літер і цифр креслярського шрифту визначено державним стандартом. В машинобудівному кресленні використовується шрифт типу Б, а в будівельному кресленні шрифт типу А.

Стандарт встановлює начерки двох видів літер українського і латинського алфавітів: великих і малих арабських і римських цифр та деяких знаків для умов­них позначень на кресленнях. Шрифт рекомендується писати з нахилом (близько 75°). Написи виконують у два етапи. Спочатку тонкими лініями намічають контури літер і цифр. Пересвідчившись, що вони написані правильно, їх обводять м'яким олівцем. Запам'ятайте, що літери і цифри стандартного шрифту ні в якому разі не викреслюють, а пишуть від руки. 

 

2. Розміри та начертання літер.

Висота великих літер у міліметрах, виміряна перпендикулярно до основи рядка, визначає розмір шрифту. Її познача­ють hНаписи на кресленнях виконують шриф­тами таких розмірів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 і 40 мм.

Висота малих літер (її позначають с) відпо­відає висоті великих літер попереднього розміру шрифту Наприклад,  для шрифту розміру  14 висота малих літер дорівнює 10 мм, для розміру 10—7 мм, для розміру 7 — 5 мм і т. д.

Товщину ліній шрифту визначають залежно від висоти шрифту. Вона дорівнює 0,1 h і позначається d. Ширина більшості великих літер  має до­рівнювати 0,6hШирина літер А, Д, Ж, М, Ф, X, Ш, Щ, Ю 0,8h, (включаючи нижні і верхні елементи), а ширина літер Г, С, 3 — 0,5hШи­рина більшості малих літер дорівнює 0,5h. Ширина літер а, м, ц, ь дорівнює 0,6 hлітер ж, т, ф, ш, щ, ю — 0,7 h, з та с — 0,4 h.Частини літер, які виступають з рядка (зверху або знизу), виконуються за рахунок відстаней між рядками.Висота всіх цифр дорівнює висоті великих літер hШири­на цифр дорівнює h/2 (за винятком цифр 1(0,3 h) і 4 (0,5 h).

Відстань між літерами і цифрами в словах 0,2h,  між словами і числами — 0,6h. Відстань між нижні­ми лінійками рядків — 1,7 h.

 

Приклад написання літер української абетки

  

Приклад написання цифр

Приклад написання літер англійської абетки 

 

 

ІІ. ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ 

Від чого залежать розміри літери?

Шрифтами яких розмірів виконуються написи на кресленнях?

Чому дорівнює висота малих літер шрифту розміром 10 мм? 

 

ІІІ.ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

На форматі А4, на якому на попередньому уроці вже накреслили рамку та основний напис, написати посередині аркуша:

 

АЛЬБОМ ГРАФІЧНИХ РОБІТ (14)

з креслення (10) учня (учениці) групи Т-19 (Т1-19) (7) 

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (7)

Прізвище, ім'я, по-батькові(7)