Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів за 2020/2021 н.р.

        Успішність учнів ПМРЦ протягом  2020/2021 навчального року наведено у додатку 1 та додатку 2 (рис.1,2) «Рівень навчальних досягнень учнів ПМРЦ за 2019/2020 навчального року» (без урахування рівня навченості учнів з практичного водіння автомобіля), де зорблений аналіз результативності роботи викладачів протягом зазначеного терміну; порівняно результативність роботи викладача з учнями кожного рівня знань; визначено якісні показники рівня знань учнів, а саме: 

- найнижчі показники РНД по ПМРЦ мають учні групи 27С1-18, професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»): Д сер.= 0,69, середній бал – 7 (викладач Кальченко Ю.О).

- найкращі показники рівня навченості учнів з групи 31В-19, професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»): Д сер.= 0,84 середній бал 9 (викладач Кальченко Ю.О.)  та учні з групи Т-19 з технології: Д сер.=0,85 середній бал 9 (викладач Фірсова О.Н.).

             Найкращий рівень навчальних досягнень учнів з практичного водіння показали учні групи 27С1-18 з професії «Водій автотранспортними засобами (категорія «С1») Дсер. = 0,93, найгірший учні групи 32С1-19 з професії «Водій автотранспортними засобами (категорія «С1») - 0,33.

             Якісні показники знань учнів з практичного водіння у групах з професії «Водій автотранспортного засобу (категорія «С1») за роками, а саме: Д сер. у 2014/2015 н.р. – 0,89, у  2015/2016 н.р. - 0,8, у 2016/2017 н.р. – 0,87, у 2017/2018 н.р. ‒ 0,81, 2018/2019 н.р. – 0,80, у  2019/2020 н.р. –0,76 .

            Рівень навчальних досягнень учнів другого року навчання з практичного водіння автомобіля на багато більший ніж з теоретичного навчання, а саме:

гр.№ 27С1-18: практичне навчання – 0,94, теоретичне навчання – 0,69;

гр.№28С1-18: практичне навчання – 0,89, теоретичне навчання – 0,73;

гр.№29С1-18: практичне навчання – 0,85, теоретичне навчання – 0,73;

гр.№31В-18: практичне навчання – 0,90, теоретичне навчання – 0,84;

що дає змогу зробити висновки: майстри виробничого навчання, нажаль, не досконало володіють критеріями оцінювання навчальних досягнень школярів з практичного водіння, бали з практичного водіння вищі ніж за теоретичне навчання, а якість практичних умінь і навичок з водіння бажає бути кращими.

              Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ПМРЦ за 4 роки свідчить про наступне: у порівнянні з минулим роком маємо такі дані: у 2018/2019 н.р. на початковому рівні навчалося – 2,7%, а у  2019/2020 н.р. ‒ 1,7%; на середньому рівні – 2018/2019 н.р.‒ 23,3%, у 2019/2020 н.р. – 25,3%, на достатньому у 2018/2019 н.р. – 35,0%, а у 2019/2020 н.р. – 39,7%. На високому рівні зменшився рівень навчальних досягнень учнів на 5,7% (2018/2019 н.р. – 39,0%, а у 2019/2020 н.р. – 33,3%.

             У порівнянні з минулим навчальним роком спостерігається зменшення рівня навченості на 0,7 %. За результатами аналізу успішності учнів у2019/2020 н.р. 72,3% школярів навчалися у ПМРЦ на достатньому та високому рівнях. 

               Моніторингові дослідження дали змогу отримати точну й об‘єктивну інформацію про стан справ про рівень навчальних досягнень учнів ПМРЦ за  2020/2021 н.р., а також методичний рівень професійної майстерності, творчості педагогічних працівників.