Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Креслення різьбових з'єднань, п/р

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ НА ТЕМУ: "КРЕСЛЕННЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ"

 

І.Опрацювати теоретичний матеріал.

 

1.  Зображення різьбового з'єднання.

 

Для показу різьби у з'єднанні застосовують розрізи площиною, яка проходить че­рез вісь з'єднання. Отвір з різьбою може бути нас­крізним чи ненаскрізним (глухим). Якщо потрібно, для зоб­раження деталі із зовнішньою різьбою застосовують місцевий розріз.

У місці з'єднання двох деталей різьбу зображують так, щоб в отворі було видно ту частину різьби, яку не затуляє різьба стержня. Суцільні товсті лінії, що відпові­дають виступам різьб на стержні, переходять в суцільні тонкі лінії, що відповідають западинам різьби в отворі. І навпаки, суцільні тонкі лінії, що відповідають западинам різьби на стержні, переходять в суцільні товсті лінії, що відповідають виступам різьби в отворі.

Поперечний переріз різьбового з'єднання має характерні особливості: межею між контурами деталей з різь­бою є суцільна товста лінія, яка відповідає діаметру кола виступів (зовнішньому діаметру) різьби на стержні. Суцільна тонка лінія (проведена на 3/4 кола) відповідає западинам (внутрішньому діаметру) різьби на стержні.

 

2.  Кріпильні деталі болтового і шпилькового з'єднань.

 

З'єд­нання, утворені кріпильними деталями з різьбою, носять назву цих деталей: болтові,

 гвинтові,

 шпилькові

 тощо.

Кріпильні деталі з різьбою зустрічаються у дуже багатьох виробах.

Щоб упорядкувати застосування цих деталей, їх форму і розміри стандартизовано. Тому кріпильні деталі з різьбою називають стандартними. Це дає змогу зосередити їх виробництво на спеціалізованих підприємствах і спростити виготовлення виробів.

На кресленнях з'єднань стандартні деталі зображують спроще­но за відносними розмірами. Це означає, що розміри їх окремих елементів визначають за співвідношенням із зовнішнім діаметром різьби (його позначають d). Завдяки спрощеному зображенню кріпильних деталей прискорюється виконання креслень.

Стандартний болт - це циліндричний стержень з шестигранною головкою. На стержні болта нарізана різьба. Головку болта і кінець стержня обточено на конус (знято фаски).

Гайка - це шестигранник, усередині якого є отвір з різь­бою. Обидва плоских торці гайки і отвір з різь­бою мають фаски.

 

Шпилька - циліндричний стержень, на обох кінцях якого нарізана різьба. З кожного кінця шпильки знято фаску.

 

Шайба являє собою кругле кільце.

Розміри кріпильних деталей на складальних кресленнях не наносять, основні дані про них записують у вигляді умовного позначення до специфікації. Користуючись цим позначенням, потрібні розміри можна визначити з таблиць у довідниках.

Умовне позначення болта включає тип і розміри різьби, довжину його стержня. Запис «Болт М12 × 1,25 × 60» озна­чає: болт з метричною різьбою діаметром 12 мм, малий крок 1,25 мм, довжина стержня 60 мм.

 

3.Креслення болтового з'єднання.

Загальний вигляд болто­вого з'єднання показано на рисунку. У деталях 1 і 2, які треба з'єднати, просвердлюють отвори, діаметри яких трохи більші за діаметр болта 3. Щоб запобігти руйнуванню деталі 2 при загвинчуванні гайки 4, на стержень болта надівають шайбу 5. Креслення такого з'єднання складається з зображень деталей, що входять до його складу.

 

На рисунку  показано ета­пи утворення креслення болтово­го з'єднання. Спочатку викреслю­ють з'єднувані деталі (1), потім докреслюють болт, начебто встав­лений в отвір у деталях (2). Далі креслять шайбу, надіту на болт (3), і в останню чергу - гай­ку (4). Така послідовність вико­нання креслення відповідає по­рядку утворення самого болтово­го з'єднання.

Болти на складальному кресленні показують нерозсіченими, якщо січна площина проходить вздовж їх осі. Також нерозсіченими показують гайки і шайби. Зверніть увагу, як заштриховано з'єднувані деталі 1 і 2.

 

4.Креслення шпилькового з'єднання.

 

Загальний вигляд шпилькового з'єднання показано на рисунку. До нього входять з'єднувані деталі 1 і 2, шпилька З, гайка 4 і шайба 5. Одним кінцем шпилька 3 на всю довжину різьби вгвинчується у глухий (ненаскрізний) отвір з різьбою в де­талі 1. Зверху надівають деталь 2 з отвором трохи більшо­го діаметра, ніж діаметр шпильки. На вільний кінець шпильки нагвинчують гайку 4, під яку підкладають шай­бу 5. Загвинчуючи гайку, деталі 1 і 2 притискують одну до одної.

На рисунку  показано етапи утворення креслення шпилькового з'єднання. Спочатку викреслюють деталь з різьбовим отвором (І), потім докреслюють зображення шпильки, вгвинченої в отвір з різьбою (2). Далі послідовно креслять другу з'єднувану деталь, надіту на шпильку (3), шайбу (4) і гайку (5). Шпильку на кресленні показують нерозсіченою, так само як і шайбу з гайкою.

Лінію, що визначає межу різьби на нижньому кінці шпильки, завжди проводять на рівні поверхні деталі, в яку вгвинчено шпильку (деталь 1). Подивіться уважно, як зоб­ражується стержень з різьбою, вкручений в отвір. Різьбу в от­ворі показують тільки там, де її не закриває кінець стержня шпильки. Нижню частину глу­хого отвору показують незаповненою стержнем. На кінці отво­ру показують конічне заглиб­лення, утворене свердлом. Його креслять з кутом при верши­ні 120°. Штриховку доводять до суцільної товстої лінії.

 

ІІ.ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання

 

Завдання виконується за варіантом на 2 аркушах формату А4. На першому аркуші необхідно виконати креслення з'єднання. На другому - розрахунки. Всього 12 варіантів за таблицею.

 

 

 

При розрахунках необхідно користуватися довідковими даними.

 

 

Оптимізовані та рекомендовані розрахунки болта.

 

 

Оптимізовані та рекомендовані розрахунки гайки та шайби.

 

 

Оптимізовані та рекомендовані розрахунки шпильки.

 

 

Приклад розрахунку та виконання креслення болтового та шпилькового з'єднань.