Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Ескіз

Матеріали для теоретичного опрацювання до теми:

"Загальні відомості про ескізи та їх призначення. Вимоги до виконання і оформлення"

 

І.Опрацювати теоретичний матеріал.

 

Ескіз – це умовне зображення виробу, намальоване від руки, без застосування креслярських інструментів, але з обов’язково витриманими “на око” пропорціями між його окремими частинами, тобто це попередній, приблизний начерк виробу.

 

Ескіз – це неточний, вельми попередній начерк деталі або виробу. Ескіз виконують тоді, коли потрібно швидко зобразити на папері задум якогось нового виробу. Його найзручніше наносити на папір «в клітку». І він призначений для разового використання. Надалі за ескізами розробляють робочі креслення, а іноді навіть і виготовляють деталі.

 

Креслення

 

 

 

Робоче креслення деталі, на відміну від ескізу, виконується креслярськими інструментами або за допомогою креслярської комп’ютерної програми (наприклад, Автокад, Компас і т. д.) в стандартних форматах, в стандартному масштабі із суворим дотриманням типів і товщини ліній. Як на ескізі, так і на кресленні виробу обов’язково поміщаються всі необхідні відомості, тобто передається форма виробу і його розміри, а також вказуються допустимі похибки номінальних розмірів.

Часто креслення та ескізи виконують у зменшеному чи збільшеному вигляді, в порівнянні з деталлю, яку належить виготовити. Для креслень використовується чітко певний масштаб (1:2; 1:4 і т. д.) Для ескізів подібних жорстких вимог не існує.

 

Щоб правильно виконати ескіз предмета, дотримуються такої послідовності:
1. Ознайомлюються з предметом, вивчаючи його будову.
2. Готують аркуш паперу — проводять рамку, розмічають і креслять основний напис.
3. Визначають положення зображення на полі креслення. Для цього проводять осі симетрії і розмічають габаритний прямокутник.
4. Послідовно розмічають і обводять контур зображення предмета. Побудову зображень на ескізах здійснюють так само, як і на кресленнях.
5. Наносять виносні і розмірні лінії.
6. Обмірюють предмет і наносять розмірні числа.
7. Заповнюють основний напис, де зазначають назву предмета і матеріал, з якого його виготовлено. Масштаб в основному написі на ескізі не вказують. 
Назву предмета в основному написі дають у називному відмінку, наприклад: «Пластина», «Вушко». Так само пишуть
і назву матеріалу: «Жерсть», «Картон», «Гума» тощо. 
На закінчення перевіряють ескіз. При цьому необхідно впевнитись, що зображення побудоване правильно і дає повне уявлення про форму предмета і його окремих частин; зображення доповнено необхідними розмірами і умовними позначеннями.

 

ІІ.ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ.

 

Виконайте ескіз предмету за його наочним зображенням.

 

Креслення