Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Технічний рисунок, п/р

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку 

за темою: "Технічний рисунок"

 

І.ОПРАЦЮВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ.

 

         Аксонометричне зображення предмета, виконане від руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око, називають технічним рисунком.

         Технічними рисунками користуються тоді, коли потрібно швидко і зрозуміло показати на папері форму предмета. Під час виконання технічних рисунків додержують тих самих правил, що й під час побудови аксонометричних проекцій: під тими ж кутами розміщують осі, розміри відкладають уздовж осей або паралельно їм. Вибір виду аксонометричної проекції, на основі якої буде виконуватись технічний рисунок, залежить від форми зображуваного предмета. В першу чергу при цьому враховують простоту побудов на рисунку і можливість якнайповніше передати форму предмета.

           Технічний рисунок зручно виконувати на папері в клітинку. Це полегшує проведення ліній і виконання побудов. На рисунку 21 показано побудову аксонометричних осей на папері в клітинку. Щоб дістати кут 45, осі проводять по діагоналі клітинок (рис.21, а). Відношення відрізків завдовжки З і 5 клітинок дає нахил осі під кутом 30 (рис. 21, б).

 

 

На рисунку 2 показано побудову еліпса від руки. Спочатку на осьових лініях на відстані від центра, що дорівнює радіусу кола, наносять чотири штрихи. Між ними наносять ще чотири штрихи. Потім штрихи сполучають і проводять коло.

 

 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности

 

Рис.2

 

Для кращого виявлення об'ємності предмета на технічних рисунках наносять штриховку. При цьому передбачається, що світло падає на предмет зліва зверху. Освітлені поверхні залишаються світлими, а затінені заштриховують, причому штриховка тим густіша, чим темніша поверхня.

 

ІІ.ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ


 Виконати технічний рисунок деталі на папері в клітинку (або міліметровому) в аксонометричній проекції.