Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій. Практичні завдання

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку від 18.01.2021 (гр.Т-19), від 21.01.2021 (гр.Т1-19)

за темою: "НАОЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ У СИСТЕМІ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ"

 

 

Посилання на відео:        Побудова аксонометричної проекції моделі за трьома виглядами       

 

Практичне завдання №1 з елементами кола

 

 На форматі А4 виконати аксонометричну ізометричну проекцію за двома виглядами. Дотримуватися тільки габаритних розмірів,
які вказані на завданні. Інші елементи фігури в довільних розмірах, але приблизно дотримуючись пропорцій.

 

Приклад виконання завдання
Завдання 

 

Приклад виконання завдання

Варіант 1
 
 

  
Практичне завдання №2 з прямокутними елементами 

 

На форматі А4 виконати аксонометричну ізометричну проекцію за двома виглядами. Дотримуватися  габаритних розмірів,
які вказані на завданні. Розміри інших елементів фігури вирахувати за клітинками.