Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Випускникам

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРАВА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ МВС УКРАЇНИ

 

До складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права керування транспортними засобами допускається особа: яка досягла віку, визначеного законодавством на право керування транспортними засобами відповідної категорії; пройшла медичний огляд у порядку, установленому законодавством; пройшла підготовку відповідно до встановлених планів і програм у закладі з підготовки водіїв; подала в повному обсязі та з достовірними відомостями до теритоіального сервісного центру МВС України (ТСЦ МВС) документи.

 

Для складання іспитів та отримання посвідчення водія особа подає до ТСЦ МВС такі документи:

 

1) паспорт громадянина України;

2) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

3) дійсну на дату подання документів медичну довідку, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;

4) документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби);

5) свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв установленої законодавством форми, інформація про яке внесена закладом до ЄДР МВС.

Одночасне подання особою документів до кількох ТСЦ МВС не допускається.

 

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у ТСЦ МВС, виданий документ, що засвідчує підготовку водіїв транспортних засобів, вважається дійсним для складання іспитів протягом двох років з дня закінчення закладу!!!!

 

Для отримання вищезазначеної послуги в ТСЦ МВС особи реєструються в електронній черзі з використанням сервісу "Електронна черга" (за наявності).