Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт директора міжшкільного навчально-виробничого комбінату про виконану роботу за 2017/2018 навчальний рік 

     

           Шановні батьки! Ми завершуємо ще один навчальний рік. Здавалось, що після минулого року вже не буде так важко, але нестабільна ситуація в державі, відсутність достатньої кількості коштів неминуче впливає на освітню галузь. Також дестабілізують нашу роботу різні непродумані реформи чи нововведення. Можу ствердити, що цей рік був дуже важким морально і для викладачів, і дітей, але й був він важкий й у фінансовому плані.

     Мережа закладу - у даному навчальному році у МНВК навчалось 258 учнів. На кінець 2017/2018 навчального року контингент учнів склав 241 особу. Середньорічна кількість учнів МНВК: 2012/2013 н.р. – 367 чол., 2013/2014 н. р. – 381 чол.; 2014/2015 н. р. – 364 чол.; 2015/2016 н. р. – 316 чол., 2016/2017 ‒ 275 чол.; 2017/2018 н.р. – 241 (станом на 15.06.2018 року).

      Охоплення учнів міста Первомайський навчанням в МНВК становить: у 2013/2014 н.р. – 95,1%; у 2014/2015 н.р. – 95,0%; у 2015/2016 н.р. – 95,2% ; у 2016/2017 н.р. ‒ 95,1, у 2017/2018 н.р. – 98%.

        На базі МНВК у 2017/2018 н.р. з технологічного профілю не навчалося жодного учня, тоді як у 2016/2017 н.р. навчалося 11% учнів 10-11 класів технологічного профілю із загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5; у 2015/2016 н.р. – 21%; у 2014/2015 –  18% учнів; у 2013/2014 н.р. – 11% учнів загальноосвітньої школи №6.

         Зведена таблиця руху учнів Первомайського МНВК у 2017/2018 навчальному році наведена у табл.1.

  Таблиця 1

Зведена таблиця руху учнів Первомайського МНВК

у 2017/2018 навчальному році

 

 

Професія

 

Група

На початок навчального року

Прибуло за I семестр

Вибуло за I семестр

На кінець I семестру

На початок II семестру

Прибуло за II семестр

Вибуло за II семестр

На кінець навчального року

Водій транспортних засобів (кат. «С1»)

20С1-16

23

-

1

22

22

-

-

22

Водій транспортних засобів (кат. «С1»)

21С1-16

23

-

-

23

23

-

-

23

Водій транспортних засобів (кат.  «С1»)

22С1-16

20

-

-

20

20

-

-

20

Водій транспортних засобів (кат.  «В»)

23В-16

20

-

-

20

20

-

-

20

Водій транспортних засобів (кат. «С1»)

25С1-17

30

-

2

28

28

-

-

28

Водій транспортних засобів (кат.  «С1»)

26С1-17

30

-

3

27

27

-

1

26

Водій транспортних засобів (кат. «В»)

24В-17

22

-

1

21

21

-

-

21

Курс «Основи моделювання та оздоблення одягу»

К-16

18

-

1

17

17

-

-

17

Технологія

К1-16

39

2

5

36

36

-

-

36

Технологія

К-17

33

2

7

28

28

-

-

28

ВСЬОГО:                 

258

4

20

242

242

-

1

241

 

       Спостерігається негативна тенденція до зменшення контингенту учнів, тому робота по збереженню контингенту потребує поліпшення. Показник відрахування учнів у 2017/2018 н.р. становить 21 особа (8%). Вибуття 3 учнів із комбінату відбулося у зв’язку з пропусками занять та не оплатою за навчання; 12 учнів з причини вступу до інших навчальних закладів, 6 учнів – не пройшли медичну комісію. Інший рух учнів – результат переходу їх, на початку навчального року, із групи в групу – 1 учень. Протягом 2017/2018 н.р. зараховано 3 учня. Причини відрахувань суб’єктивні – сімейні обставини, вступ до іншого навчального закладу,  невиконання навчальних планів та програм.

        У МНВК проводиться систематична робота зі збереження учнівського контингенту: щоденно здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять теоретичного та виробничого навчання, вивчаються психолого-педагогічні індивідуальні особливості учнів, організовуються і проводяться батьківські збори.

         Питання збереження контингенту розглядаються щотижня на нарадах при директорові, щоквартально – на засіданнях педагогічної ради або інструктивно-методичних нарадах.

            Навчально-матеріальна база МНВК

        У закладі діє кабінетна система навчання, що дозволяє створити належні умови для загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок учнів.

Для виконання навчальних планів і програм у МНВК обладнано 7 кабінетів, 1 лабораторію загальною площею 458,3,0 м², а саме:

1.  кабінет будови й експлуатації вантажного автомобіля, площа 60,0 м².

2.  кабінет будови й експлуатації легкового автомобіля, площа 46,1 м².

3.  кабінет правил дорожнього руху, площа 55,0 м².

4.  кабінет безпеки водіння, площа 55,0 м².

5.  кабінет медичної підготовки, площа 52,0 м².

6.  кабінет охорони праці, площа 60,0 м².

7.  комп'ютерний кабінет, площа 52,2 м².

          Кожний навчальний кабінет обладнаний робочим місцем викладача, класною дошкою, столами (партами) з розрахунку одночасної присутності 20 ‒ 30 учнів, демонстраційними столами показу окремих вузлів і деталей, навчальними посібниками.

Забезпеченість навчальними кабінетами становить 100%, відповідність площі навчальних кабінетів нормативам ‒ 98%; забезпеченість лабораторією становить 100%, відповідність площі лабораторії нормативам ‒ 100%.

              Згідно вимог ДС ПТО, робочих навчальних планів і програм для підготовки кваліфікованих робітників з професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») необхідно 4 кабінета, 1 лабораторія, 1 майданчик для початкового водіння. Фактично використовуються 6 кабінетів, що складає 100% від потреби, 1 лабораторія, що складає 100% від потреби, 1 майданчик для початкового водіння, що складає 100% від потреби. Площа кабінетів відповідає нормативам і знаходиться в межах 52 - 60 м2, площа на одного учня 1,8 - 2м2; лабораторія 78,3 м2, на одного учня  4 м2. Загальне оснащеність в кабінетах – 95%, лабораторією з професії складає ‒ 98% від потреби. КМЗ з професії  8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») становить 68%.

          Разом з тим, для повного виконання навчальних планів та програм у кабінеті «Правила дорожнього руху» електрифікований комплект дорожніх світлофорів потребує ремонту; не вистачаємакетів автотранспортних засобів розміром 5х5 см. Кабінет потребує косметичного ремонту; - у кабінеті «Будови й експлуатації вантажного автомобіля» застарілі плакати з будови машин; - у кабінеті«Безпека дорожнього руху» не вистачаєпідручників з БР; - у кабінеті «Медична підготовка» не вистачає матеріалів до ЛПР з основ медичних знань. Кабінет потребує косметичного ремонту; - у кабінеті «Охорона праці» не вистачає засобів індивідуального захисту (боти діелектричні, фартух прогумований). Кабінет потребує косметичного ремонту.

                Згідно вимог ДС ПТО, робочих навчальних планів і програм для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» необхідно 4 кабінета, 1 лабораторія, 1 майданчик для початкового водіння.                       Фактично використовуються 6 кабінетів, що складає 100% від потреби, 1 лабораторія, що складає 100% від потреби, 1 майданчик для початкового водіння, що складає 100% від потреби. Площа кабінетів відповідає нормативам і знаходиться в межах 52,2 - 60 м2, площа на одного учня становить 2,6 - 3 м2; лабораторія 78,3 м2, на одного учня 4 м2. Загальна оснащеність в кабінетах – 95%, лабораторії з професії складає ‒ 98% від потреби. КМЗ з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» становить 84%.

         Разом з тим, для повного виконання навчальних планів та програму кабінеті «Правила дорожнього руху» електрифікований комплект дорожніх світлофорів потребує ремонту. Кабінет потребує косметичного ремонту; -у кабінеті «Будови й експлуатації легкового автомобіля» застарілі плакати з будови машин; - у кабінеті «Медична підготовка» не вистачає матеріалів до ЛПР з основ медичних знань.  Кабінет потребує косметичного ремонту; - у кабінеті «Охорона праці» не вистачає засобів індивідуального захисту (боти діелектричні, фартух прогумований). Кабінет потребує косметичного ремонту.

        Для забезпечення практичної частини програми з підготовки водіїв в закладі в наявності навчальний майданчик, 10 автомобілів, 1 причіп для опанування навичок водіння автотранспортних засобів.

Майданчик для початкового водіння орендується у Первомайського УСТЦ ТСОУ згідно договору до 2021 р., розташований у м. Первомайський по вул. Польовій. Майданчик має тверде покриття, площею 0,74 га, обладнаний для виконання завдань для початкового навчання водіння (габаритний тунель, «дворик», «гірка», естакада, пагорб, кільцевий маршрут руху, нерегульований залізничний переїзд, косогір, габаритна «вісімка», габаритний «тунель», «змійка», регульоване перехрестя, пішохідний перехід, обладнаний дорожніми знаками. Елементи, що розміщені на майданчику, відокремлені вертикальними стійками, що встановлюються на спеціальних підставах. Оснащеність майданчика становить 98% від потреби.

            Разом з тим, для повного виконання навчальних планів та програм  навчальний майданчик потребує доукомплектування пересувними дорожніми знаками.

          Приміщення закладу знаходяться в належному санітарно – гігієнічному та технічному стані, що підтверджується актом прийому готовності закладу до нового навчального року, акту погодження режиму занять на 2016/2017 навчальний рік від 10.08.2016 року, технічного звіту  «Про комплексну перевірку  електроустаткування та заземлюючих пристроїв».

Приміщення і обладнання використовуються тільки за призначенням та у навчальних цілях. Деяке обладнання фізично або морально застаріле.

          Лабораторія та кабінети МНВК забезпечені паспортами КМЗ предметів і професій, які щорічно коригуються та поповнюються відповідно до використання нових технологій та введення в дію нових нормативних документів. Розроблені і систематизовані тематичні та поурочні папки з дидактичними матеріалами.

       Щорічно проводиться інвентаризація обладнання та матеріалів. Перед початком інвентаризації створюється наказ «Про проведення інвентаризації» (від 09.12.2017 № 24-АГ, від 08.12.2016 №23-АГ, від 08.12.2015 №126; від 02.09.2014 №100). Остаточні результати інвентаризаційної комісії оформлюються актом інвентаризації. Акти зберігаються в бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради.

           Стан інженерних мереж закладу задовільний, опалення, водопостачання та водовідведення будівель централізоване.

         Усі приміщення мають природне освітлення, світло падає на робочі місця зліва. Із вересня до травня підвищується рівень освітленості за допомогою штучного освітлення.

            Постійно проводяться заходи з енергозбереження.

Упродовж останніх трьох років у МНВК проведені поточні ремонти приміщень навчального корпусу, лабораторії, покрівлі, гаражів, а також придбано навчальні меблі. Проведена заміна системи опалення та водопостачання на сучасну. Усі кабінети та автолабораторія обладнані протипожежним інвентарем.

          Навчальні приміщення за кількістю, номенклатурою, оснащенням, в основному, відповідають вимогам, що сприяє виконанню навчальних планів і програм з усіх предметів і професій за оновленим змістом, з урахуванням сучасного ринку праці.

                                                Фінансово-господарської діяльності

           Первомайський МНВК фінансується з міського бюджету. Кошторис видатків складається з коштів на виплату заробітної плати та на оплату комунальних послуг. МНВК є неприбутковою організацією.

            У 2015 р. профінансовано з місцевого бюджету 735785 грн., у 2016 р.- 725683, у  2017 році - 713567 грн.

            На 1 травня  2018 року заборгованість по загальному фонду відсутня.

           Повністю не фінансуються по загальному фонду із міського бюджету видатки на поточний ремонт, відрядження, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення навчальної та господарської діяльності закладу.

       Позабюджетні надходження використовуються на підтримання матеріальної бази МНВК, закупівлю бензину, матеріалів необхідних для проведення практичного водіння автомобіля, забезпечення належних умов праці та інші заходи, які необхідні для виконання основних функцій.

         У МНВК для скорочення витрат на оплату комунальних послуг установлено лічильник тепла, води, електроенергії. Заборгованість по комунальним послугам відсутня.

           Строки виплати заробітної плати здійснюється відповідно календаря видачі заробітної плати 16 та 01 числа кожного місяця. Виплати відбуваються своєчасно, без порушень. Заборгованості щодо виплати заробітної плати відсутні.

       Завдяки коштам батьківських комітетів груп у МНВК була проведена значна робота по збереженню та зміцненню матеріально-технічної бази МНВК:

1.   придбані необхідні матеріали для ремонту покрівлі, цоколя, приміщень;

2.   придбано:

-    бензин, масло на суму 78440-00 грн.;

-    запчастини – 4341-00 грн.;

-    господарчі товари та матеріали для ремонту – 4141-00 грн.

        Навчально-виховний процес – можу відповідально заявити, що рівень навчальних досягнень учнів МНВК знаходиться на достатньому рівні, що неодноразово доводились різноманітними перевірками та моніторингами. 

       За результатами моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів МНВК за 2017/2018 н.р з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» з практичного водіння навчалися на достатньому рівні – 50,63%, на високому рівні – 49,38%: 10 клас: на високому рівні  – 12% (2016/2017 н.р. –15%, 2015/2016 н.р. – 18,2%, 2014/2015 н.р. – 23,18 %, 2013/2014 н.р. – 6,34%, 2012/2013 н.р. – 6,03%); на достатньому рівні – 88% (2016/2017 н.р. – 84%, 2015/2016 н.р. – 81,8%, 2014/2015 н.р. – 76,82%, 2013/2014 н.р.  – 93,62%, 2012/2013 н.р. – 79,3%, 2011/2012 н.р. – 84,76%); на середньому рівні – 1 % (2015/2016 н.р. – 0%, 2014/2015 н.р. – 0%, 2013/2014 н.р. – 0%, 2012/2013 н.р. – 14,7%); 11 клас: на високому – 81,9% (2016/2017 н.р. – 45,4%, 2015/2016 н.р. – 27,1%, 2014/2015 н.р. – 90,91%, 2013/2014 н.р. – 89,3%, 2012/2013 н.р. – 82%); на достатньому – 18,1% (2016/2017 н.р.-54,6%, 2015/2016 н.р. – 72,9%, 2014/2015 н.р. – 9%, 2013/2014 н.р. – 10,7%, 2012/2013 н.р. – 18%).

            У порівнянні з минулим 2016/2017 н.р. у 2017/2018 н.р. у 10 класі спостерігається динаміка збільшення кількості учнів, які навчалися на достатньому рівні на 4% та зменшення на високому рівні на 3%, на середньому рівні у 2017/2018 н.р. не навчалося жодного учня.

           Водночас у МНВК є частина учнів, які легковажно ставляться до навчання і дуже часто пропускають заняття. Ми стараємось не нав’язувати дітям непотрібні предмети. І вже цього року на всі 100% резервні предмети  будуть вибрані тільки учнями.

     Батьки мають право при незгоді з оцінкою за семестр вимагати її корегування і можуть цим правом скористатись після її виставлення на протязі 3-х днів. Стосовно успішності дітей можна відзначити той факт, що більшість батьків посилено цікавиться навчанням дітей у І семестрі, а далі втрачає до цього інтерес, який з’являється лише при закінченні МНВК. Зовнішнє незалежне оцінювання в 11-му класі повинно змінити відношення до науки, до допрофесійної та професійної підготовки в учнів та батьків. Наш МНВК має високий рівень вимог до навчання і ми не збираємось його занижувати.

         У виховній частині нашої роботи ми стараємось виховувати в наших учнях почуття патріотизму, духовність, порядність, чесність. Про все, що ми робимо у навчальному закладі можна побачити на сайті МНВК. Найбільше непокоїть те, що учні безвідповідально ставляться до майна комбінату і не цінують його. Для багатьох правилом є кинути сміття де попало, хоча це характерно і багатьом дорослим. МНВК не може самостійно виховати дитину, це спільна робота всіх, і насамперед сім’ї та власного прикладу. Найбільш ганебним цього навчального року став випадок зіпсованого лінолеуму на другому поверсі. Винні у даному випадку покарані дисциплінарно.   

     Педагогічні працівники МНВК намагаються використовувати нові інформаційні технології, нову техніку, урізноманітнювати навчальний процес, щоб активізувати учнів. Вчителі, майстри в/н постійно самі навчаються і стараються ідти в ногу з часом. 

        Громадський контроль – при кожній групі діють батьківські комітети, голови цих комітетів входять у раду навчального закладу. У цьому навчальному році ми збирались з головами батьківських комітетів лише один раз, але у спільній розмові змогли вирішити ряд конкретних питань. Батьківська громада може значно впливати на багато питань в організації навчально-виховного процесу і ми завжди готові дослухатись до батьків.  Як доказ цього можу навести те, що наші зустрічі з батьками стосовно придбання запчастин на автомобілі та на ремонт закладу. Важливим є те, щоб кожен батько брав активну участь в житті комбінату безпосередньо або ж через голову батьківського комітету. На жаль, ми змушені просити грошової допомоги у батьків, але батьки в свою чергу мають строго контролювати витрати зібраних коштів.

        Хочу щиро подякувати всім нашим меценатам, батькам, всім кому небайдуже як і де навчаються наші діти!